top of page

מדריך שלב אחר שלב

 

פרוייקט של תמ"א 38 מחולק לשלבים, שרובם ככולם, נכונים הן לדיירים והן ליזם:

שלב 1

בדיקת התאמת הבניין לפרוייקט לפי תמ"א 38 ובדיקת זכויות הבנייה ואפשרויות

הבנייה בבניין הנדון, לרבות באמצעות אדריכל.

 

שלב 2

בדיקת כדאיות העסקה – שלב זה נעשה על ידי היזם באמצעות בעלי מקצוע מטעמו כגון

אדריכל, עורך דין, שמאי וחשוב גם שיעשה על ידי הדיירים עצמם, באמצעות בעלי מקצוע, בין היתר עורך הדין, שמאי (ראה תקנות שמאי מקרקעין....).

 

שלב 3

שלב המו"מ וחתימת ההסכם בין הדיירים ליזם/יזמים/קבלנים לאור בחירת

היזם/הקבלן לעסקה. בשלב זה לעורך הדין, הן מטעם היזם והן מטעם הדיירים, חלק

חשוב ביותר.

 

שלב 4

בניית הפרוייקט ופיקוח על הבנייה – גם עורך הדין נוטל חלק בשלב זה, לא בבנייה או

בפיקוח על הבנייה עצמם, אלא בפיקוח על הנושאים המשפטיים הנלווים לשלב זה, כגון בדיקת הערבויות (לפי הוראות ההסכם והתנאים בו), רישום הערות אזהרה למיניהן (לפי הוראות ההסכם והתנאים בו) וכיוצ"ב.

 

שלב 5

רישום הזכויות בבניין.

 

משרדנו מייצג הן דיירים והן יזמים בפרוייקטים של תמ"א 38 ומלווה את מי מהצדדים בכל שלבי הפרוייקט. לקבלת ייעוץ בעניין פנו לבעלת המשרד, עו"ד חוה אפשטיין.

bottom of page