top of page

הרפורמה במיסוי מקרקעין

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 – שעניינה הרפורמה במיסוי דירות מגורים מפרטת את הוראות הרפורמה בכל נושא ונושא מבין הנושאים העיקריים שהרפורמה שינתה בהם את ההוראות ביחס למיסוי דירות מגורים כדלקמן:

 

שיעור מס מיוחד במכירה חייבת של דירת מגורים מזכה שיום רכישתה קדם ליום 1.1.14.

לפירוט לחצו כאן.

 

  • הסדר המס במכירת דירת מגורים מזכה בידי מוכר שהוא מרובה דירות: לפירוט לחצו כאן >> מכירה בין 1.1.14 – 31.12.17 (תקופת המעבר) מכירה לאחר תום תקופת המעבר

 

  • פטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה יחידה - התנאים החדשים - לפירוט לחצו כאן >> כולל חזקת דירה יחידה ולזכאות לפטור לפי סעיף 49ב(2) בתקופת המעבר

 

 

 

 

 

  • היחס שבין הוראות הרפורמה להוראות הפטור הייחודיות במכירת דירה במסגרת תמ"א 38/2 ובמסגרת מתחם פינוי בינוי - לפירוט לחצו כאן >>

 

bottom of page